НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Вноски по кредит до 3000 лв.

За твое удобство, можеш да платиш вноските по няколко начина в цялата страна:

  1. Във всички офиси и каси на EasyPay: КИН: 222 105 94 89
  2. На всяко терминално устройство на КешТерминал (CashTerminal)
  3. По банков път: IBAN: BG 26 IABG 8098 1001 909 202 – Интернешънъл Асет Банк АД
  4. Във всеки наш и партньорски офис в страната. За конкретен адрес попитай в централния офис.