КОНТАКТИ

Потребителски Кредити
до 3000 лева


Контакти


Телефони:

0700 11 7 55 на цената на градски разговор

02/ 96 16 700 телефон

02/ 96 20 206 телефон

micro.sofiacomm@gmail.com e-mail


Ипотечени Кредити
от 7'000 до 100'000 лева


Контакти


Телефони:

0700 11 7 55 на цената на градски разговор

02/ 962 96 90 телефон

 

sofiacomm@gmail.com e-mail