ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ЧЛ.13, GDPR.

Информация, предоставяна на потенциални клиенти при получаване на техните лични данни съгласно чл.13 GDPR

Уважаеми клиенти, "София Комерс Кредит Груп" АД спазва стриктно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Вашите лични данни се обработват само и единствено съобразно GDPR.

Администратор на личните ви данни: "София Комерс Кредит Груп” АД, ЕИК 175302519, гр. София 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. "Васил Калчев", бл.58, офис 6 (СККГ)
Връзка с длъжностното лице по защита на данните: sofiacomm@gmail.com
Цели на обработката: Предоставяне на лични данни с оглед сключване на договор за кредит и оценка на кредитоспособност
Правни основания за различните видове обработване на лични данни, които правим: Чл.6, ал.1, б. "б", б. "в" и б. "е" GDPR – изпълнение на договор, законово задължение, законов интерес на СККГ
Възможни получатели на вашите лични данни: Представители на СККГ, колекторски дружества, други лица, които имат правно основание да обработват личните ви данни
Срок за съхранение на данните : 5 години
Вашите права като субекти на данните: Право на достъп до данните; Право на коригиране; Право на изтриване след изтичане на задължителните срокове за съхранение; Право на ограничаване на обработването; Право на преносимост; Право на жалба; Право на възражение;
Повече информация може да бъде намерена на: 0700 11-7-55
-√- -√-